پروژه معماری


پایان نامه معماری طرح نهایی پروژه معماری مطالعات پروژه معماری :
1- پروژه مسکونی -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت
3- پروژه هتل- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
4- پروژه خوابگاه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
5- پروژه دانشکده مدرسه معماری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی
6- پروژه خانه معمار -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
7- پروژه بیمارستان -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
8- پایانه مسافربری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
9- پروژه ساختمان اداری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
10- تجاری -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
11- کتابخانه- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
12- موزه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
13- ورزشگاه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پایان نامه معماری طرح نهایی پروژه معماری مطالعات پروژه معماری :
1- پروژه مسکونی -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
2- پروژه مجتمع فرهنگی هنری ورزشی- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت
3- پروژه هتل- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
4- پروژه خوابگاه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
5- پروژه دانشکده مدرسه معماری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی
6- پروژه خانه معمار -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
7- پروژه بیمارستان -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
8- پایانه مسافربری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
9- پروژه ساختمان اداری- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
10- تجاری -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
11- کتابخانه- مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
12- موزه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
13- ورزشگاه -مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
و . . . . . .
 


 


 ۰۹۱۲۵۰۱۸۶۲۶        ----          ۸۸۹۲۷۳۹۷ 

 معماری طرح نهایی مطالعات مسکونی مجتمع فرهنگی هنری و هتل و خوابگاه و دانشکده معماری و مدرسه معماری و بیمارستان و پایانه مسافربری و ساختمان اداری و متریال تریدی مکس و مرمت ابنیه و مدیریت تشکیلات کارگاهی و روستا و طراحی تولید صنعتی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و معماری اسلامی و معماری جهان و کاراموزی و بتن و فولاد و عناصر و زندگینامه معماران و طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5 و پایان نامه و متره و برآورد و تحلیل فضای شهری و مبانی نظری معماری و راه و ترابری و مطالعات بیمارستان و معماری اسلامی معماری جهان تاسیسات و . . .

دی وی دی متریال تری دی مکس
پروژه مرمت ابنیه معماری شامل : ( منظور از کامل = صفحه پاور پوینت کامل و نقشه . )
1- (خسرو اباد سنندج 150 صفحه پاور پوینت کامل .
2- عمارت بروجردیها 88 صفحه پاور پوینت کامل .
3- خانه حکیم باشی58 صفحه پاور پوینت کامل .
4- مسجد اردبیل 120 صفحه پاور پوینت کامل .
5- مسجد کبود تبریز 120 صفحه پاور پوینت کامل بعلاوه فیلم .
6- تیمچه حاجت الدوله تهران 120 صفحه پاور پوینت کامل .
7- خانه حاج کبلعلی زنجان 88 صفحه پاور پوینت کامل .
8- خانه مالک تهران 160 صفحه پاور پوینت کامل .
9- خانه بهروزی قزوین 85 صفحه پاور پوینت کامل .
10- مرمت شهر افسوس 33 صفحه پاور پوینت کامل .
11- مسجد ایاصوفیه 36 صفحه پاور پوینت کامل .
12- مرمت برج پیزا 10 صفحه پاور پوینت کامل .


پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی (ISO استاندارد و . . . )پروژه روستا ( 2 ) معماری :
1- روستای هامانه یزد 90 صفحه پاور پوینت کامل .
2- امام زاده اباذر قزوین 220 صفحه پاور پوینت کامل 230 نفره .
3- عبدل آباد قزوین 85 صفحه پاور پوینت کامل 708 نفره برداشت ندارد .
4- گوران تهران 71 صفحه پاور پوینت کامل عالی 104 نفره .
5- بوستانو بندر عباس عالی 106 صفحه پاور پوینت کامل 300 نفره .
6- زرجرد قزوین 53 صفحه پاور پوینت کامل عالی 190 نفره .
7- اردبیلک قزوین 130 صفحه پاور پوینت کامل .
8- زواره فقط نقشه و عکس و 30 صفحه تایپ .
پروژه روستا ( 1 ) معماری :
1- روستای مریدان گیلان 110 صفحه پاور پوینت کامل 310 نفره .
2- کرنگ گلستان 20 تایپ و عکس و . . .
3- گیلیرد تهران 105 صفحه پاور پوینت کامل 300 نفره .
4- روستای بوی استان گیلان 95 صفحه پاور پوینت کامل 400 نفره .
5- ابیانه 22 صفحه پاور پوینت کامل .
6- ماسوله 33 صفحه پاور پوینت کامل .پروژه طراحی تولید صنعتی :
1- پنجره ودرهای پیش ساخته سازه
2- ساختمان های پیش ساخته کناف و فیلم .
3- غالبهای پیش ساخته سبک kurt فیلم .
4- سیستم های سبک وپیش ساخته 3d panel فیلم .
5- سیستم های پیش سازی در ساختمان
تحلیل فضای شهری :
1- مبلمان شهری 50 صفحه پاور پوینت کامل .
2- تحلیلی استان قم 30 صفحه پاور پوینت کامل .
3- المان و مجسمه شهری 50 صفحه پاور پوینت کامل .
تاسیسات مکانیکی و برقی :
1- 92 صفحه پاور پوینت کامل .
2- نقشه برق و مکانیک معماری کامل .
3- تاسیسات بیمارستانی .
انسان طبیعت معماری :
1- آب 35 صفحه پاور پوینت کامل .
2- رنگ 63 صفحه پاور پوینت کامل .
3- رنگ 35 صفحه پاور پوینت کامل .
4- شفافیت در معماری 75 صفحه پاور پوینت کامل .
5- شیشه 83 صفحه پاور پوینت کامل .
6- طبیعت 20 صفحه پاور پوینت کامل .
7- فرهنگ در معماری 112 صفحه پاور پوینت کامل .
8- نور 40 صفحه پاور پوینت کامل .
9- هندسه 75 صفحه پاور پوینت کامل .
10- باغ های چینی 20 صفحه پاور پوینت کامل .
11- بیونیک 35 صفحه پاور پوینت کامل .
12-
اقلیم معماری اقلیم جنوب 130 صفحه تایپ کامل .
تنظیم شرایط محیطی : دیوار ترمپ 25 صفحه
مبانی نظری معماری :
1- هندسه در معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
2- مفهوم و محتوا در معماری 90 صفحه پاور پوینت کامل .
3- تزئینات در معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
4- تناسبات 40 صفحه پاور پوینت کامل .
5- زیبائی در معماری 30 صفحه پاور پوینت کامل .
6- سبک در معماری 155 صفحه پاور پوینت کامل .
7- مفهوم در معماری 30 صفحه پاور پوینت کامل .
8- نور 55 صفحه پاور پوینت کامل .
9- فرم و عملکرد 35 صفحه پاور پوینت کامل .
10- گشتالت 50 و 90 و 70 صفحه پاور پوینت کامل .
معماری اسلامی :
1- مناره 60 صفحه پاور پوینت کامل .
2- مناره ها 45 صفحه پاور پوینت کامل .
3- گنبد 30 صفحه پاور پوینت کامل .
4- شهر سازی اسلامی 30 صفحه پاور پوینت کامل .
5- بازار اهر 55 صفحه پاور پوینت کامل .
6- شهر گنبد کاووس 70 صفحه پاور پوینت کامل .
7- تیمچه حاجت الدوله تهران 65 صفحه پاور پوینت کامل .
8- مسجد و مدرسه عثمانی 60 صفحه پاور پوینت کامل .
9- مکتب مصر و سوریه 120 صفحه پاور پوینت کامل .
10- مکتب اسلامی هند 100 صفحه پاور پوینت کامل .
11- اندلس 50 صفحه پاور پوینت کامل .
معماری معاصر :
1- سبک های معماری 60 صفحه پاور پوینت کامل .
2- دیکانستراکشن 35 صفحه پاور پوینت کامل .
3- دیکانستراکشن 70 دیکانستراکشن
4- کانسپت 35 صفحه پاور پوینت کامل .
5- کانستراکتیویسم 50 صفحه پاور پوینت کامل .
6- های تک 60 صفحه پاور پوینت کامل .
7- معماری مدرن 35 صفحه پاور پوینت کامل .
8- نیوکلاسیک ایران 30 صفحه پاور پوینت کامل .
9- اکو تک 30 عکس .
10- معماری ارگانیک 35 صفحه پاور پوینت کامل .
11- پست مدرن صفحه پاور پوینت کامل .
12- مدرن متاخر 30 صفحه پاور پوینت کامل .
13- مدرن متعالی 65 صفحه پاور پوینت کامل .
14- نیوکلاسیک 25 صفحه پاور پوینت کامل .
15- هایی تک 50 صفحه پاور پوینت کامل .
16- نهضت هنر تزئینی 105 صفحه پاور پوینت کامل .
17- نهضت هنر ها 55 صفحه پاور پوینت کامل .
18- معماری معاصر 110 صفحه پاور پوینت کامل .
19- بیونیک 45 صفحه پاور پوینت کامل .
معماری جهان :10
1- مد رسه 60 صفحه پاور پوینت کامل .
2- شهرسازی رسانس 40 صفحه پاور پوینت کامل .
3- معماری بین النهرین 25 صفحه پاور پوینت کامل .
4- تاج محل 25 صفحه پاور پوینت کامل .
معماران :
1- جیمزاسترلینگ 30 صفحه پاور پوینت کامل .
2- رم کولهاس 85 صفحه پاور پوینت کامل .
3- لوکوربوزیه 25 صفحه پاور پوینت کامل .
4- نورمن فاستر 25 صفحه پاور پوینت کامل .
5- ماریو بوتا 55 صفحه پاور پوینت کامل .
6- کامران دیبا 10 صفحه پاور پوینت کامل .
7- زاها 85 صفحه پاور پوینت کامل .
8- آندو 30 صفحه پاور پوینت کامل .
9- دانشگر 30 صفحه پاور پوینت کامل .
معماری معاصر :
1- رمانتی سیم 80 صفحه پاور پوینت کامل .
2- ویلا ساویا 80 صفحه پاور پوینت کامل .
3- بررسیی معماری روی شیب 100 صفحه پاور پوینت کامل .
4- فراکتال 80 صفحه پاور پوینت کامل .
5- برش کیهانی 80 صفحه پاور پوینت کامل .
فرایند روش طراحی :
1- مبانی طراحی معماری 20 صفحه پاور پوینت کامل .
2- کانسپت در معماری 20 صفحه پاور پوینت کامل .
3- مسیر فرایند طراحی 20 صفحه پاور پوینت کامل .
4- مهارت کاربرد در طراحی 15 صفحه پاور پوینت کامل .
عناصر و جزئیات :
1- خانه های کوچک 10 صفحه پاور پوینت کامل .
2- مصالح آکوستیکی 30 صفحه پاور پوینت کامل .

پروژه کاراموزی
طرح 1 و طرح 2 و طرح 3 و طرح 4 طرح 5
پروژه متره و برآورد

مالک اصلی
مطالعات ترمینال مسافربری
قوانین طراحی ترمینال
مطالعات معماری
معماری
مطالعات طراحی سینما
مطالعات معماری سینما
معماری سینما
طراحی معماری مجتمع سینمایی
طراحی معماری سینما
طراحی ترمینال
رساله معماری
پروژه معماری سینما
معماری ترمینال مسافربری
نقشه پایانه مسافربری
مطالعه معماری
ترمینال مسافربری
(طراحی سینما)
متن رساله معماری سینما
مطالعات در مورد ترمینال
رساله معماری مجتمع فرهنگی
رشته مطالعات معماری
مطالعات ÷ایان نامه های معماری
مطالعات طراحی پایانه مسافربری
تحلیل فضای شهری
معماری پایانه مسافربریتاریخ : سه‌شنبه 11 تیر‌ماه سال 1392 | 01:10 ب.ظ | نویسنده : mihaloo | نظرات (0)

.: netmork :.